Zestaw VSM

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. narzędzia lean Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Wdrożenie technik lean management daje możliwość uzyskania takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które czynności są niepotrzebne dla firmy.