Głównym spośród globalnych wyzwań w większości polskich miast jest komunikacja. Polskie województwa nie są dostosowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki powstał przez wzrost ilości pojazdów na krajowych szosach. Przez to właśnie główną z najważniejszych kierunków rozwoju jakie powinno podjąć niemalże każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i komunikację. Drogi i komunikacja miejska to