lean Archive

Zestaw VSM

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej

jak działa lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była