Większa część z nas kojarzy branżę hotelową z przeróżnymi obiektami, które oferują nocleg. Należy niemniej jednak nie zapominać, że między szablonowym hotelem a pensjonatem istnieją duże różnice. Nie można też pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym lub gospodą. Hotelarstwo oraz hotel w Krakowie jest ściśle powiązany z turystyką. Rozkwit branży krajoznawczej gwarantuje znaczące zyski hotelom.