działania w Krakowie Archive

ostatnie lata intensywne dla Krakowa

Pośród licznych stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury i rozrywki, ale też na licznych odmiennych obszarach. Staje się miastem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, które dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście idzie do przodu. Pożyteczne zmiany w Grodzie Kraka. Co pozytywnego załatwiono w trakcie ostatniego

Modernistyczne miasto Kraków

Ubiegłych kilka lat było dla miasta Krakowa bardzo dynamiczne. Około 20 ciekawych zmian wydało plon i aktualnie Kraków jest w obszarze najprężniej zmieniających się miast w kraju.Choć na co dzień nie zauważa się wielu zmian to w przeciągu niedawnego czasu, Kraków przeistoczył się niezwykle mocno. Powstało sporo nowoczesnych miejsc rozrywkowych, poprawiono komunikację publiczną, wprowadzono regulacje,