ostatnie lata intensywne dla Krakowa

Pośród licznych stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury i rozrywki, ale też na licznych odmiennych obszarach. Staje się miastem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, które dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście idzie do przodu.
Pożyteczne zmiany w Grodzie Kraka.
Co pozytywnego załatwiono w trakcie ostatniego czasu? Ilość zmian i nowości inwestycyjnych jest spora. Mocno wsparły rząd w tym aspekcie finane EU, z których miasto niemało korzysta. Dynamiczne postępowanie w obszarze uzyskiwania dotacji sprawiły, że gmina wzbogaciła się o następne węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy trasportu miejskiego, i nowe miejsca dla ludności.
Liczne inwestycje są niewidoczne dla standardowego obywatela. Nie oznacza to natomiast, że nie funkcjonują. Zazwyczaj pomijamy nie związane z nami historie. Przeciętnemu mieszkańcowi Krakowa zdaje się, że w mieście zbyt mało się wykonuje. Natomiast Kraków rozrasta się w każdym kierunku. Usprawnienia w obszarze gospodarki śmieciami, tworzeniu i unowocześnianiu siatki wodociągowej, budowa ekranów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, które umożliwiają nam pełniej oraz bardziej komfortowo żyć. Kraków zmienia się też pod kątem możliwości konferencyjnych. Moc Krakowa rośnie dzięki takim obiektom jak: centrum konferencyjne ICE czy rewitalizacja Huty. Te nowości zachęcają przyjezdnych do przyjazdu.
Rozpoczynane za pomocą zarządu miasta akcje nie dotyczą jedynie samego środka miasta, ale też są związane z pełnym województwem małopolskim. W związku z tym lepiej nie narzekać lecz zauważyć innowacje w jakie obrodził Kraków.
Kolejne lata – o ile będzie możliwość zachowania szybkości innowacji – umożliwią miastu stać się prawdziwą stolicą małopolski.
rozwój w Krakowie