jak działa lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Zastosowanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów.
lean sklep
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.

Dodaj komentarz